HANDLEDARUTBILDNING
FÖR ST-LÄKARE OCH
SPECIALISTLÄKARE

STOCKHOLM 4-5 DECEMBER 2019
GÖTEBORG 19-20 MARS 2020
Frågor om kursen via mail: info@hjarntanken.se

STOCKHOLM 4-5 DECEMBER - FULLT! Hör av dig till info@hjarntanken.se för ev reservplats

ANMÄLAN TILL KURSEN I GÖTEBORG 19-20 MARS

KURSPROGRAM: PDF med kursprogram

Vår handledarutbildning förbereder dig för den viktiga uppgiften att handleda en kollega under utbildning! Vi vänder oss både till ST-läkare och till specialister som skall handleda ST.

Denna kurs växlar kortare teoretiska inslag med mycket diskussion och interaktion! Vi lägger stor vikt vid kommunikation, feedback samt pedagogiska förhållningsätt. Vi diskuterar kring läkarrollen och dess svårigheter och tränar handledarsamtal med fokus på yrkesmässiga svårigheter. I kursen fokuserar vi extra mycket på utvärdering av kompetens, går igenom olika bedömningsinstrument och med stöd av våra videoexempel tränar vi bedömning av Mini-CEX där du kan jämföra ditt omdöme med 500 andra kollegors(!) Du får också en genomgång av regelverket samt konkreta tips om hur man kan strukturera handledning (med servicebok för handledning) samt få flera konkreta tips om hur vårdproduktion och utbildning kan integreras i en pressad vårdverklighet.

Kursen syftar till att uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17 och 2015:8) respektive målbeskrivning (ST 2008 delmål 16, ST 2015 delmål a1).

Vi som ordnar denna utbildning har 20 års erfarenhet som läkare och ca 8 års erfarenhet som övergripande studierektor respektive teaterpedagogisk utbildning, lärarerfarenhet samt en helt färsk psykologutbildning med fördjupning inom handledning. Vi vill ge dig en konkret inriktad utbildning med så bra redskap som möjligt för dig i din sjukvårdsvardag!MÅLGRUPP: Specialistläkare med handledaruppdrag samt ST-läkare (Enligt Socialstyrelsens författning och målbeskrivning, ST 2008 och 2015).

LOKAL: STOCKHOLM: Hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 GÖTEBORG: Lounge, Läppstitet, Lilla Bommen, Göteborg (Fantastisk utsikt från 21:a våningen!)

TIDER: Dag 1 kl 0900-1630, dag 2 kl 0800-1530)

KURSPLATSER: Minimum 10, Maximalt 18 deltagare

KURSAVGIFT: 6900 kr + moms

KURSPROGRAM:
PDF med kursprogram

FRÅGOR: info@hjarntanken.seANMÄLAN:

ANMÄLAN TILL KURSEN I STOCKHOLM 4-5 DECEMBER

ANMÄLAN TILL KURSEN I GÖTEBORG 19-20 MARS

Först till kvarn.

Ange följande i anmälan: Namn, arbetsplats, specialitet, ST/specialist, mailadress, mobilnummer (för ev viktiga meddelanden nära kursstart), fakturadress samt ev specialkost.

VILLKOR: Anmälan är bindande, annan deltagare kan skickas utan extra avgift vid förhinder. Platsen garanterad efter bekräftelsemail.
PERSONUPPGIFTER: Dina uppgifter används för information inför kurs, intyg, kostbeställning samt fakturering samt kursmaterial. Efter avslutat kurs används namn och mailadress för glesa mailutskick med info om kommande utbildningar / tips för utbildning. Meddela oss om du vill att ditt namn strykes eller för utdrag av lagrade uppgifter (se också personuppgiftspolicy)
Vill du istället att vi kommer till er och håller en utbildning?

Vi ordnar kurser i utvärdering av läkares kompetens, handledarinspirationsseminarier, handledarutbildning samt studierektorsutbildningar. Bland våra många uppdragsgivare finns Stockholms läns Landsting, Region Skåne, Västa Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Landstinget i Värmland, Landstinget i Sörmland, Landstinget i Dalarna, Svensk Urologisk Förening, Svensk Internmedicinsk Förening, kongressen Framtidens specialistläkare samt Läkarförbundet

Se mer info här!

Vi utbildar läkare som utbildar läkare! Kontakta oss på: info@hjarntanken.se

Fredrik Walentin
Övergripande ST-studierektor vid Universitetssjukhuset Örebro 2008-2016
Överläkare, specialist i neurologi

Helena Skogh
Teaterpedagog
Psykolog
Kontakt: info@hjarntanken.se

Sidan uppdaterad: 2019-10-24

© AKTIEBOLAGET HJÄRNTANKEN

Personuppgiftspolicy