PERSONUPPGIFTSPOLICY
Vi efterfrågar följande uppgifter vid enskild anmälan till kurs: Namn, arbetsplats, specialitet, ST eller specialist, mailadress, mobilnummer, fakturadress samt ev specialkost.

Vid beställning av uppdragsutbildning efterfrågas beställarens namn och mailadress samt fakturaadress.

Uppgifterna används för adminstration vid kurs inklusive beställning av mat och fika, fakturering samt uppgifter för intyg. Mobilnummer för att viktiga meddelanden såsom ex ändring av lokal, tid eller i värsta fall inställd kurs vid sjukdom. Uppgifterna lagras i e-mail och i sammanställning inför kurs och sprids ej vidare till tredje part förutom då det är nödvändigt för adminstration av kursverksamheten såsom beställning av mat och fika. och för övrig adminstration kopplad till verksamheten. Uppgifterna raderas på begäran. Mailadressen kan komma att användas för information om kommande kurser via e-mail. Det är också möjligt att teckna sig för vårt nyhetsbrev. Tecknande innebär samtycke till att namn och mailadress lagras i syfte att skicka ut nyhetbrev med infromation om kurser och tips i utbildningsfrågor. Prenumeration på nyhetsbrevet kan avslutas via länk i nyhetsbrevet eller på begäran.Fredrik Walentin
Övergripande ST-studierektor vid Universitetssjukhuset Örebro 2008-2016
Överläkare, specialist i neurologi

Helena Skogh
Teaterpedagog
Psykologstudent

Kontakt: info@hjarntanken.se

Sidan uppdaterad: 2018-05-24

© AKTIEBOLAGET HJÄRNTANKEN

Personuppgiftspolicy