UPPDRAGSUTBILDNING
- KURSER FÖR HANDLEDARE, ST-LÄKARE & STUDIEREKTORER

Vi får löpande in förfrågningar om uppdragsutbildningar!
Hjärntanken kan erbjuda utbildningar inom kompetensvärdering (bedömningsmetoder), handledarutbildning, handledarinspiration, studierektorsutbildning, etikseminarier samt kan ge råd och tips om hur utbildning av läkare kan organiseras.

Hjärntanken medverkade på
Läkarförbundets Studierektorskonferens
WTC 14 mars, Stockholm på tema:
Utvärdering och bedömning av ST-läkare!

Vi har genomfört/planerade uppdragsutbildningar sedan 2016 för bland annat Region Stockholm, Region Sörmland, Region Östergötland, Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Värmland, Region Västmanland, Region Dalarna, Region Västernorrland, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Svensk Internmedicinsk Förening samt Svensk Urologisk Förening, Dagens medicin och kongressen Framtidens specialistläkare i Malmö 2016 och 2018, Läkarförbundets studierektorskonferens 2019 samt nationell AT-kongress 2019.

Vi ordnar återkommande handledarutbildningar för ST-läkare och specialister och etikseminarier för landstinget i Värmland samt regelbundet kurser i kompetensvärdering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt bidrar återkommande till FSL - Framtidens läkare i Malmö!Vi medverkade på kongressen Framtidens Specialistläkare i Malmö 2016 under rubriken Specialistkollegium - så gör man!
och 2018 med seminariet "Hjälp! Jag har blivit studierektor"


Kontakta oss för en skräddarsydd utbildning - allt mellan 1 h och flera dagars utbildning är möjlig!

Vi kan bland annat erbjuda följande:

Utbildning i bedömningsmetoder
(mini-cex, Specialistkollegium med flera metoder)

Studierektorsutbildning
-formalia
-vad gör en studierektor?
-råd och tips om hur utbildning och vård kan integreras
-bedömningsmetoder
-planering och uppföljning av ST

Handledarutbildning
- en tvådagarsutbildning med hög grad av diskussion och interaktion.
-vad gör en handledare?
-tips och råd för att strukturera utbildningen
-inlärning och pedagogik
-bedömningsmetoder
-feedback

Rådgivning i ST-frågor ex. modeller för hur utbildning och tjänstgöring kan integreras effektivtKontakt: info@hjarntanken.se

Sidan uppdaterad: 2019-10-20

© AKTIEBOLAGET HJÄRNTANKEN