UPPDRAGSUTBILDNING
- KURSER FÖR HANDLEDARE, ST-LÄKARE & STUDIEREKTORER

Vi får löpande in förfrågningar om uppdragsutbildningar!
Hjärntanken kan erbjuda utbildningar inom kompetensvärdering (bedömningsmetoder), handledarutbildning, handledarinspiration, studierektorsutbildning, etikseminarier samt kan ge råd och tips om hur utbildning av läkare kan organiseras.

Hjärntanken medverkar på
Läkarförbundets Studierektorskonferens
WTC 14 mars, Stockholm på tema:
Utvärdering och bedömning av ST-läkare!

Vi har gjort/ har planerade uppdragsutbildningar för bland annat Stockholms läns landsting, Västra Götalands Regionen, Region Skåne, Landstinget Sörmland, Landstinget i Värmland, Landstinget i Dalarna, Sahlgrenska universitetssjukhuset, NÄL, Kungälvs sjukhus, Onkologkliniken Sahlgrenska, Affektiva mottagningen Sahlgrenska, Södra älvsborgs sjukhus, Medicinkliniken Nyköpings lasarett, Centralsjukhuset i Karlstad, Kärnsjukhuset i Skövde, Barnkirurgen Sahlgrenska, Barnneurologen/habiliteringen Sahlgrenska, Svensk Internmedicinsk Förening samt Svensk Urologisk Förening

Vi ordnar återkommande handledarutbildningar för ST-läkare och specialister och etikseminarier för landstinget i Värmland samt regelbundet kurser i kompetensvärdering för Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt bidrar återkommande till FSL - Framtidens läkare i Malmö!Vi medverkade på kongressen Framtidens Specialistläkare i Malmö 2016 under rubriken Specialistkollegium - så gör man!
och 2018 med seminariet "Hjälp! Jag har blivit studierektor"


Kontakta oss för en skräddarsydd utbildning - allt mellan 1 h och flera dagars utbildning är möjlig!

Vi kan bland annat erbjuda följande:

Utbildning i bedömningsmetoder
(mini-cex, Specialistkollegium med flera metoder)

Studierektorsutbildning
-formalia
-vad gör en studierektor?
-råd och tips om hur utbildning och vård kan integreras
-bedömningsmetoder
-planering och uppföljning av ST

Handledarutbildning
- en tvådagarsutbildning med hög grad av diskussion och interaktion.
-vad gör en handledare?
-tips och råd för att strukturera utbildningen
-inlärning och pedagogik
-bedömningsmetoder
-feedback

Rådgivning i ST-frågor ex. modeller för hur utbildning och tjänstgöring kan integreras effektivt

Kontakt: info@hjarntanken.se

Sidan uppdaterad: 2019-01-07

© AKTIEBOLAGET HJÄRNTANKEN