Vi utbildar läkare som utbildar läkare!

HANDLEDARUTBILDNING FÖR ST-LÄKARE OCH SPECIALISTLÄKARE

25-26 april 2024 - I Stockholm, Huvudsta Gård Solna

Anmälan
Information

13-14 juni 2024 - ONLINE VIA ZOOM

Anmälan
Information

25 september 2024 - Framtidens Speciallistläkare, Malmö

En dag på plats, en dag förberedande e-lerarning med quiz

Mer info: https://www.framtidenslakare.se/kurs-fortbildning-handledning

17-18 oktober 2024 - I Stockholm (lokal meddelas senare)

Anmälan
Information

Nya datum lanseras löpande på denna hemsida och via LIPUS

Aktiebolaget Hjärntanken har varit verksamt sedan 2016 och har hittills arrangerat över 150 utbildningar för läkare! Fokus ligger på handledning, bedömningsmetoder och struktur kring utbildning. Vi hålller i såväl kortare som längre seminarier för handledare och studierektorer respektive kompletta handledarutbildningar, på plats eller digitalt via Zoom. Majoriteten har våra utbildningar sker på uppdrag av ett 15-tal regioner mfl uppdragsgivare inklusive flera specialistföreningar, Capio St Göran, Dagens medicin och kongressen Framtidens specialistläkare i Malmö 2016, 2018, 2021, 2023 och planeras 2024. Läkarförbundets studierektorskonferens 2019 samt nationell AT-kongress 2019.

Se mer info här!

Vi kan komma till er och hålla en skräddarsydd utbildning men också ordna motsvarande online!
Kontakta oss för mer information: info@hjarntanken.se


Vid några tillfällen per år arrangeras också öppna handledarutbildningar som är certifierade via LIPUS.

På hemsidan finns mer information om våra utbildningar samt material och länkar.

Kontakt: info@hjarntanken.se

Sidan uppdaterad: 2024-04-11

© AKTIEBOLAGET HJÄRNTANKEN

Personuppgiftspolicy